Medicinska journalgrodor

Då och då höjs kritiska röster som hävdar att vår läkarkår har alltför många extraknäck, och därmed inte ork att utför sina yrken med bibehållen kvalité. Efter att ha läst nedanstående citat ur patientjournaler är jag böjd att hålla med. Onekligen verkar författarna bakom dessa pärlor ha varit synnerligen trötta...

Magazine Magnus>Roliga läkare 1997-02-27